Ongi käes 5. märts ning loetud tundide pärast on loetud ka hääled ja me teame, milline saab olema kohtade jaotus Riigikogus järgmiseks neljaks aastaks.

Salgas ei ole meie fookuseks olnud valimiste tulemuse ennustamine. Selle asemel oleme püüdnud kaasa aidata, et tulemused oleks liberaalsete erakondade jaoks nii head kui võimalik. Või veel lihtsamalt öeldes: aidata oma oskuste ja võimaluste piires kaasa, et EKREt sisaldavate koalitsioonide tõenäosus ei oleks järgmise nelja aasta jooksul kõrgem kui ta paratamatult olema peab. Muuhulgas oleme ehitanud ja kasutanud erinevaid andmemudeleid, mida tahtmise korral saaks iseenesest kasutada ka tulemuste ennustamiseks. Tehniliselt täpne olles ei ole siis küll tegu ennustuste, vaid simulatsioonidega, ja mudeli hinnanguks ei ole pakkumine, mitu kohta näiteks Isamaa või sotsid võiks järgmises Riigikogus saada, vaid see, kui tõenäoline on antud eelduste puhul lõpliku kohtade arvu jäämine mingisse vahemikku.

“Kõik mudelid on valed, aga mõned neist on kasulikud”, ütles kuulus briti statistik George Box pool sajandit tagasi. Mudelid on paratamatult päris-maailma lihtsustused: see ongi see, mis teeb nad kasulikuks. Neid lihtsustusi tehes peab mudeli koostaja langetama valikuid selle kohta, mis on antud asjas rohkem ja mis vähem oluline. Hea mudel on justkui õnnestunud šarž — portree, mis annab minimalistlikus, kuid samas selgelt äratuntavas vormis edasi selle, mis on inimeses omapärast ja eristuvat, takerdumata pisematesse detailidesse.

Mõned nädalad tagasi panime avalikult üles ühe lihtsa osa oma mudelist, mis simuleerib Riigikogu kohtade jaotusi lähtudes ÜI/Norstati nelja nädala koondreitingutest. See äratas päris laia tähelepanu ning osutus nii populaarseks, et kasutajad jooksid pilveserveri mitu korda pikali. Meedias on mudelile viidatud korduvalt kui “Salga ennustusele”, mis ei ole tegelikult täpne: see on ikkagi ÜI/Norstati ennustus, mida me pelgalt simulatsiooniga visualiseerisime. Meie enda andmemudel võtab aluseks küsitlused, mida Norstat Salga jaoks igakuiselt läbi viib (n=1200, millest peale mittekodanikest vastajate eemaldamist jääb alles u 1000 vastajat). Mudel õpib nende andmete pealt, millised on inimeste erakonnaeelistuste seosed sotsiaaldemograafiliste tunnustega valimisringkondade kaupa, võtab siis aluseks Statistikaameti rahvastikujaotuse ja simuleerib selle põhjal tõenäolised erakonnaeelistuste jaotused, mis klapivad andmetega, mida me Norstati tulemustest näeme.

Sel reedel võtsime praegu käimasolevast küsitluslainest välja teisipäevast alates tehtud 252 telefonivaatlust, söötsime need mudelisse ning lasime tal pakkuda, millised võiks olla tõenäolised mandaatide jaotused selle info põhjal, skaleerituna kogu rahvastikule. Ja tulemus oli selline:

Riigikogu mandaatide simulatsioon
RK mandaatide jaotuse simulatsioon 4.03.2023

See vaade eeldab, et erinevad erakonnad suudavad oma toetuse realiseerida samal määral (mis tegelikult tõenäoliselt nii ei ole). Samuti on lihtne märgata, et võrreldes ÜI/Norstati andmete pealt jooksutatud simulatsiooniga väljendab mudel suuremat ebakindlust — mis on igati ootuspärane, kuna andsime talle sisendiks ainult selle nädala 252 andmepunkti. Ka on näha, et mudel on ÜI/Norstati reitingute põhise simulatsiooniga võrreldes veidi optimistlikum liberaalsete koalitsioonide suhtes, pakkudes E200 jaoks natuke paremat ja Keskerakonnale kehvemat tulemust. Suures plaanis on tulemused aga siiski suhteliselt sarnased. Kuivõrd meie andmemudel on hierarhilise struktuuriga, on selle abil tegelikult võimalik anda hinnanguid muuhulgas ka näiteks ringkonnamandaatide tõenäolistele jaotustele (nt pakub mudel Keskerakonna jaoks Kesklinnas ja Lasnamäel kolme “kindlat” mandaati pluss 36% šanssi saada ka neljas) või vaadata sisse sellesse, kui populaarne võiks olla EKRE Pärnumaa naisvalijate seas (mudel pakub kuskile 18-22% vahele).

Kokkuvõttes on mudeli hinnangul RE+SDE+E200 koalitsioonil väga head väljavaated Riigikogus enamus saada, samas töötava valitsuse moodustamiseks vajaliku minimaalselt 54 mandaadi kokku saamise tõenäosus on napilt kolmandik. Hea uudis on aga see, et kui Reform, E200 ning sotsid EKRE-ga samasse koalitsiooni minema ei soostu, oleks ainus mõeldav EKREt sisaldav enamuskoalitsioon vana hea EKREIKE ning selle kombinatsiooni väljavaade 54 või enam kohta saada jääb mudeli hinnangul kuskile 1% kanti.

Igatahes tuleb põnev õhtu.

Skip to content