Uuringud & analüüsid

Siia lehele koondame Salga poolt tehtud ning tellitud uuringud ja nende andmed.

  1. Detsember 2020, Norstat, üleriigiline küsitlusuuring (n=2000) abielureferendumi teemal (ankeet, koondandmed, graafikud).
  2. Veebruar-märts 2021, Norstat, üleriigiline küsitlusuuring (n=2000) poliitiliste kiiluteemade kaardistamiseks.
  3. Alates aprillist 2021, Norstat, igakuine üleriigiline küsitlusuuring (n=1200) poliitiliste kiiluteemade monitoorimiseks.
  4. September 2021, Rakendusliku Antropoloogia keskus, noorte valimiskäitumise persoonauuring.

Skip to content