Täna täpselt aasta tagasi, 25. novembril 2020, sai avalikuks uudis, et on sündinud Sihtasutus Liberaalne Kodanik ehk lühidalt Salk.

Aasta tagasi novembri alguses oli lahenduse leidnud järjekordne Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse sisekriis, mis päädis hapra vaherahuga: Mart Helme taandub valitsusest ning algselt ähmaselt 2021. aasta sügisesse plaanitud abielureferendum nihkus pool aastat varemaks, aprillikuusse.

See viimane sai tõukeks, miks Salk sündis. Referendumit (või siis veidi lahjemaks sõnastatult rahvaküsitlust) korraldada tahtvate jõudude read olid silmnähtavalt paremini organiseeritud ja rahastatud ning nii konservatiivsete erakondade kui SAPTK-i poolelt oli põhjust oodata mitte ainult väga tõsist kampaaniat, vaid kogu olukorra maksimaalset ärakasutamist. Andsime endale muidugi ka toona aru, et rahvahääletuse võitmise šansid poleks 2021. aasta kevadel olnud kuigi head — aga meie plaan oli vähemalt teha omalt poolt maksimaalselt tugev kampaania ja tulemus, mis saanuks isegi sel (väga tõenäolisel) juhul, kui võitjaks oleks osutunud vastaspool, platvormiks, millelt tulevikus samal teemal edasi võidelda.

Tuleb tunnistada, et meile osaks saanud toetus jahmatas ka meid endid. Meil võttis paar nädalat aega, et suuta läbi käia ja vastata kõigile headele inimestele, kes ennast appi pakkusid. Esimese kuuga toetas meid rahaliselt enam kui 500 inimese kokku u 60 tuhande euroga. Paljud teist on jäänud meie püsitoetajateks tänaseni — ja selle eest teile kõigile suur aitäh.

Aega oli muidugi väga vähe ning esimese hooga seadsime eesmärgiks saada realistlik ülevaade jõudude vahekorrast ning sellest, mida meil üldse nende mõne kuuga, mis kampaania jaoks jäänud oli, võimalik ette võtta oleks. Selleks koondasime võrgustiku sotsioloogia, statistika, andmeteaduse, psühholoogia, meedia, disaini, antropoloogia ja veel mõnede distsipliinide taustaga inimestest ning panime kokku esimesed uuringute plaanid. Samuti seadsime sisse suhted võimalike partneritega eestkosteorganisatsioonidest kuni meedia ja erakondadeni.

Tööpäevad olid pikad ja sagimist palju ning mitmel rindel — ja just siis, kui olime oma uuringuandmed kätte saanud ja asusime esimesi kampaaniaplaane tegema, saabus päev, mil Jüri Ratase valitsus astus tagasi ning Riigikogu suures saalis toimunud rahvaküsitluse teine lugemine lõppes Henn Põlluaasa haamrilöögi ja kuulsate sõnadega “Nojah, mis seal ikka”.

See tekitas paljudes muidugi õigustatud küsimuse “mis Salgast edasi saab?” Meie enda jaoks ei olnud sellele keeruline vastata: jah, rahvahääletus jäi ära, kuid põhjused, miks see üldse lauale tulnud oli, ei olnud kuskile kadunud. “Poliitika,” nagu ütles tol mälestusväärsel jaanuarikuisel päeval Martin Helme, “pole kunagi igav ega lõpe kunagi ära.”

Nii läksimegi edasi sisuliselt kõigi oma plaanidega, välja arvatud rahvaküsitluse kampaania. Sellest vabaneva aja ja kulutamata jäänud raha suunasime lihtsalt teistesse, pikemaajalistesse ettevõtmistesse. Nii näiteks panime käima igakuised küsitlusuuringute voorud, milles seirame tervet rida Eesti poliitika ja ühiskonna “kuumi teemasid”, mis lubab meil hinnata poliitilist õhkkonda, vaadata sisse inimeste muredesse, hirmudesse ja lootustesse ning seeläbi teha täpsemaid ning sisukamaid eristusi, kui seda lubavad pelgalt erakondade populaarsuse reitingud. Selle aasta jooksul ehitasime ühtlasi ka nende andmete jaoks korraliku analüüsi- ja visualiseerimiskeskkonna, millele on juurdepääs nii erinevatel meediamajadel kui ka erakondadel, kelle maailmavaade ja eesmärgid meiega vähemalt mingis osas sarnased on. Oleme jõudu ja oskusi mööda aidanud mõnesid erakondi ka nende endi küsitluste kokkupanekul ning andmete analüüsil. Vastu sügist tellisime Rakendusliku Antropoloogia Keskuselt uuringu esmavalijate profiilide kaardistamiseks, mis on üheks sisendiks valijate valimiskäitumise analüüsile.

Lisaks panime kevadel avalikult välja algselt meie endi tarbeks ehitatud automaatselt uuenevate andmetega tööriistad erakondade rahastuse ning sotsiaalmeedia poliitreklaami jälgimiseks, tehniliselt oleme valmis saanud ka riigieelarve visualiseerija (mille avalikult kasutatavaks tegemine seisab praegu paraku riigieelarve formaadimuutuste taga). Kevadel ja sügisel aitasime Asutajate Seltsi liikmetel koordineerida kaht erakondade rahalise toetamise aktsiooni, kokku summas u 250 tuhat eurot. Need on vaid peamised asjad, mis meid selle aasta jooksul rakkes on hoidnud, neile lisaks on veel ridamisi väiksemaid tegevusi, kus oleme oma oskusi ühel või teisel moel rakendanud selleks, et Eesti ka edaspidi võiks olla avatud, sõbralik ning mitmekesine ühiskond.

Järgmisel aastal algab uus poliittsükkel valmistumaks 2023. aasta parlamendivalimisteks. Tahame Salgaga selles protsessis võimalusi mööda erineval moel kaasa rääkida, nii andmete ja analüüsi kui vajadusel ka tegudega. Oleksime väga rõõmsad ja tänulikud, kui leiad võimaluse meiega sel teel ka edasipidi kaasas olla.

Sinu Salk

Skip to content