Viimastel nädalatel on nakatumisnäitajad jälle nina selgelt ülespoole pööranud ja ilmselt on loetud päevade kaugusel olevad valimised ainsaks põhjuseks, miks me valitsuse poolelt peatselt karmistuma hakkavate piirangute kohta suurt midagi ei kuule. Sellest, mis tulemas on, annab aga aimu põgus pilk graafikule.

Lõunanaabritele on memo pärale jõudnud ning seal kehtestati tänasest kolmeks kuuks tervishoiu eriolukord.

Palusime oma septembrikuises küsitlusvoorus (Norstat, n=1400) inimestel muuhulgas vastata, kas nende arvates “on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks õigustatud leebemad piirangud neile, kes on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud?” ja saime teada järgmist:

  1. Üldiselt on piirangute diferentseerimisele päris lai toetus: esitatud küsimusele andsid “täiesti nõus” või “pigem nõus” vastuse kokku 61,4% küsitletutest, “täiesti vastu” või “pigem vastu” oli kokku 28,8% kõigist vastajatest.
  2. Rahvuse järgi kalduvad eestlased venelastega võrreldes pigem rohkem piirangute eristamist pooldama, pooldajate seas on erinevus u 10 protsendi võrra, vastaste seas 7 — kuid ka venekeelsete vastajate seas on piirangute diferentseerimisel absoluutse enamuse (53,9%) toetus.
  3. Naiste hulgas on toetus meestega võrreldes madalam (poolt 57,4% naisi vs. 65,9% mehi).

Üldse on keeruline leida sotsiaaldemograafilist lõiget, kus antud küsimusele ei oleks selget enamuse toetust. Huvitavaks läheb pilt aga siis, kui vaadata arvamuste jaotust erakondade kaupa:

Siit on näha, et koroonapiirangute eristamise küsimus lähtuvalt vaktsineerimise või läbipõdemise staatusest on selgelt poliitiline — mis muidugi ei ole üllatav, arvestades EKRE viimase poole aasta selle-teemalist retoorikat. Tähelepanuväärne on aga see, et kõigele sellele vaatamata on EKRE valijaskond küsimuses pea täpselt pooleks. Teine, ülevaatlikum moodus erakondade valijate positsioone võrrelda on asetada need radikaliseerituse ja polariseerituse telgedele:

Kokkuvõttes on huvitav, et koroonapiirangute ja nende diferentseerimise ümber teeb kõige enam kära erakond, kelle valijaskond asjas kõige selgemalt pooleks on. Iseenesest võiks olukord liberaalsetele parteidele (kelle valijad siin põhimõtteliselt kõik samas ääres on) ju päris mugav olla — kui ainult vaktsineerimise korraldusega asjad korda saada õnnestuks.

Skip to content