Eelmisel kevadel tegime sissevaate sellesse, milliseid teemasid peavad Eesti valijad poliitikas oluliseks. Tol korral kasutasime formaati, mis lubas vastajatel hinnata iga teema olulisust viie palli skaalal, kusjuures maksimumhinnete lubatud arv oli piiratud.

Sedakorda kasutasime veidi teist metoodikat: valisime neliteist erinevat teemat, mida vastajad nägid viiekaupa plokkides. Ülesandeks oli noppida nende seast igal korral üks, mis mõjutab vastaja valimisotsust kõige enam; ja üks, mille mõju ta ise peab kõige väiksemaks. 1200 vastajat nägi igaüks viit sellist plokki, mis annab tulemuseks kuus tuhat andmerida. See lubab meil arvutada teemade omavahelised tugevusjärjestused nii üle kogu populatsiooni kui ka väiksemates lõigetes ning teha veel muudki huvitavat.

Üle kõigi vastanute oli konkurentsitult kõige olulisemaks teemaks inflatsioon, millele järgneb plokk julgeolek, majandus ja maksud. Eestikeelsete vastajate jaoks oli julgeolek seejuures kõige olulisem teema, aga koondvaates jäi see siiski inflatsioonile alla, kuivõrd venekeelsed vastajad seda selgelt vähem põletavaks pidasid, samas kui elukallidus läheb üldiselt korda mõlematele.

Graafikut lugedes on hea silmas pidada, et kui kõik teemad oleks võrdselt olulised, siis langeks radari joon kokku keskmise ringiga, ning et teemade skooride summa on konstantne.

Andmed lubavad meil aga sisse vaadata ka erinevatesse jaotustesse.

Legendilt on võimalik erinevaid valikuid sisse või välja lülitada ning hiirega valikul hõljumine tõstab vastava joone graafikul esile — telefonist lugedes on need asjad keerulisemad, seega kui on huvi jaotusi lähemalt vaadata, siis soovitan kindlasti link arvutis avada.

Vaate järgi võib ennustada, et valijate tähelepanu keskendub algavate kampaaniate puhul eelkõige inflatsiooni, julgeoleku- ning majandusteemadele ning suures plaanis otsustab lõpliku tulemuse see, kui veenvad suudavad suured erakonnad oma valijate jaoks neis asjus olla.


Neile, kes tahavad ise maxdiffi skoorimist proovida on kaalumata toorandmed siin.

Skip to content